Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Tancerze zawodowi nabyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w okresie PRL. Uprawnienia te zostały potwierdzone w 1983 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. „w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”.

Prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę pozbawiła tancerzy Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ustawie tej pojawia się  również po raz pierwszy kwestia emerytur pomostowych dla pracowników pracujących „w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze”.

Ustawa o emeryturach pomostowych została uchwalona 19.12.2008 roku. Z dniem 1 stycznia 2009 tancerze zawodowi utracili uprawnienia do wcześniejszych emerytur. Znaleźli się na liście grup zawodowych wykonujących pracę w szczególnych warunkach i w związku z tym uprawnionych do otrzymywania emerytur pomostowych. Prawo do takiej emerytury mają tancerze zawodowi spełniający określone warunki (patrz zakładka emerytury pomostowe w tej sekcji strony). W chwili obecnej pozostali tancerze będą przechodzić na emeryturę na ogólnych zasadach.