Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Historia powstania:

Dancers' Career Development został założony w 1973 roku w wyniku negocjacji pomiędzy Arts Council (odpowiednik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), British Actors' Equity Association (związek zawodowy aktorów i artystów scenicznych) i dyrektorami oraz menedżerami zespołów. Początkowo działał jako Dancers Resettlement Found i obejmował tancerzy pracujących w zespołach na mocy umowy o pracę. Początkowo w programie brało udział pięć zespołów. Później program ten stał się częścią Dance Career Development, znaną pod nazwą Company Division.

Dziś bierze w nim udział dziewięć zespołów:

 • The Royal Ballet
 • Birmingham Royal Ballet
 • English National Ballet
 • Northern Ballet Theatre
 • Phoenix Dance Company
 • Rambert Dance Company
 • Richard Alston Dance Company
 • Scottish Ballet
 • Siobhan Davis Dance Company


W 1988 roku z myślą o tancerzach, którzy pracują w kompaniach nie otrzymujących dotacji oraz w sektorze komercyjnym, został powołany do życia The Dancers Trust, który przekształcono następnie w Independent Division w ramach DCD.

Zasady działania:


Do udziału w programie uprawnieni są tancerze, którzy przepracowali w zawodzie co najmniej osiem lat, z czego pięć w zespole należącym do DCD. Dwa z ośmiu lat mogą być przepracowane za granicą. Rocznie DCD rozpatruje pozytywnie około 65 aplikacji z obu oddziałów.

DCD wspiera tancerzy w okresie do czterech lat podczas zmiany zawodu i budowania nowej kariery zawodowej.

DCD oferuje kompleksową pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, począwszy od nieformalnych spotkań, poprzez doradztwo i konsultacje z ekspertami zawodowymi z różnych dziedzin. Pozwala to tancerzowi na świadome i precyzyjne określenie dalszych planów zawodowych zanim jeszcze zgłosi podanie do programu.

Nie ma określonej kwoty wsparcia finansowego udzielanego przez DCD, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Trzy główne typy dotacji przyznawanych przez DCD to:

 • stypendia na kształcenie akademickie lub zdobycie umiejętności praktycznych,
 • kapitał startowy na założenie biznesu lub pomoc w założeniu biznesu (np. środki na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności),
 • pokrycie kosztów przekwalifikowania w wypadku, kiedy proces zdobywania kwalifikacji wymaga połączenia kształcenia w różnych szkołach, instytucjach i przy użyciu zróżnicowanych metod.


Pomoc, którą zapewnia DCD, jest bezpłatna i objęta całkowitą dyskrecją. Tancerze mogą kontaktować się z DCD na długo przed podjęciem ostatecznej decyzji o przekwalifikowaniu, a wszystkie informacje oraz rozmowy prowadzone z DCD mają charakter poufny.

Oprócz bezpośredniej działalności na rzecz tancerzy wychodzących z zawodu DCD prowadzi badania, które mają na celu naukowe udowodnienie olbrzymiego potencjału ludzkiego i zawodowego, jaki tkwi w tancerzach i może być wykorzystywany w innych zawodach.

89% spośród tancerzy, którzy przeszli przez program przekwalifikowania, pracuje w wybranym przez siebie zawodzie, 92% jest przekonanych, że uczestnictwo w programie pomogło im znaleźć zatrudnienie, i tylko 2% jest bezrobotnych.

W roku 2007 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wielką Brytanią i Holandią, które pozwala tancerzom zaliczać do okresu pracy kwalifikującego do udziału w programie przekwalifikowania lata przepracowane w każdym z tych krajów.

Źródła finansowania:


Zespoły należące do programu wpłacają do Funduszu 5% rocznej pensji pracujących w nich tancerzy.

Independent Division w ramach DCD jest finansowany z dotacji, grantów i darowizn od trustów, fundacji, osób prywatnych, producentów teatralnych, związków i stowarzyszeń. Źródła finansowania tego programu są jednak ograniczone i DCD stara się w sposób aktywny lobbować na rzecz programu zarówno w sferach rządowych, jak i wśród prywatnych darczyńców.