Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Historia powstania:

Career Transition for Dancers to organizacja założona w 1985 roku przez związki zawodowe jako pilotażowy program The Actors Fund of America. W 1988 roku CTFD stała się osobną organizacją, która ma swoje biura w Nowym Jorku i Los Angeles.

Zakres działania:

CTFD oferuje doradztwo zawodowe oparte o indywidualne potrzeby każdego z tancerzy, przygotowuje indywidualne programy przekwalifikowania, organizuje sesje doradcze, które obejmują m.in.: samoocenę, rozwój zdolności komunikacyjnych, strategię poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy o pracę, rozpoznanie potrzeb edukacyjnych.

CTFD organizuje również spotkania dla tancerzy zainteresowanych przekwalifikowaniem zawodowym, prowadzi bazę danych miejsc pracy i możliwości rozwoju zawodowego oraz bezpłatną linię informacyjno-konsultacyjną.

CTFD oferuje uprawnionym tancerzom stypendia na edukację i przekwalifikowanie oraz wsparcie finansowe w założeniu własnej działalności.

Usługi programu są bezpłatne dla byłych i aktywnych tancerzy, którzy ukończyli 27 rok życia i mogą udokumentować co najmniej siedem lat pracy w zawodowym zespole tańca, w tym co najmniej 100 tygodni płatnego zatrudnienia w instytucjach, w których działa jeden ze związków sponsorujących działalność programu, oraz minimalny roczny dochód uzyskiwany z pracy w charakterze tancerza.

Źródła finansowania:

Program jest wspierany finansowo przez związki zawodowe i związane z nimi organizacje dobroczynne, a także przez osoby prywatne, korporacje i prywatne fundacje.