Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Historia powstania:

W Szwajcarii program wspierania przekwalifikowania tancerzy Association Suisse pour la Reconversion des Danseurs Professionnels (NTP/RDP) powstał 1993 roku w ramach Swissperform, organizacji zajmującej się prawami autorskimi i pochodnymi. Swoimi działaniami obejmuje teren Szwajcarii romańskiej.


Zasady działania:

Organizacja Association Suisse pour la Reconversion des Danseurs Professionnels (NTP/RDP) działa we współpracy ze związkami zawodowymi artystów i oferuje doradztwo zawodowe oraz pomoc finansową na szkolenia związane z przekwalifikowaniem w okresie do trzech lat po zakończeniu kariery. Prowadzi również warsztaty, kursy i spotkania przygotowujące tancerzy do zmierzenia się z problemem przekwalifikowania.

Uprawnieni do udziału w programie są tancerze, którzy:

  • ukończyli trzydzieści lat,
  • tańczyli zawodowo co najmniej 10 lat, z czego 5 lat w zespołach działających na terenie Szwajcarii romańskiej,
  • zakończyli karierę nie wcześniej niż dwa lata przed złożeniem podania do programu,
  • są obywatelami lub rezydentami szwajcarskimi przez okres co najmniej pięciu lat,
  • są członkami NTP/RDP,
  • tancerze niezależni muszą wykazać, ze taniec jest głównym polem ich aktywności zawodowej


Źródła finansowania:

Działalność organizacji finansowana jest ze środków publicznych, składek członkowskich oraz darowizn ze strony instytucji i osób prywatnych.