Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Historia powstania:

 • 1998: inauguracja działalności Bundesdeutsche Ballett-und Tanztheaterdirektorenkonferenz: organizacji skupiającej dyrektorów instytucji kulturalnych związanych z tańcem (zespoły baletowe, teatry tańca). BBTK aktywnie wspiera działania na rzecz transformacji zawodowej tancerzy. Jednym z członków Zarządu BBTK jest Sabrina Sadowska.
 • Marzec 2006: założenie „Ständige Konferenz Tanz e.V.", która stała się oficjalną ogólnopaństwową platformą tańca artystycznego w Niemczech. Sabrina Sadowska stanęła na czele grupy roboczej „Transition and social aspects".
 • Wrzesień 2007: z pomocą finansową ze strony organizacji „Fonds Darstellende Künste" i tanznet.de „Ständige Konferenz Tanz e.V. zamówiła raport mający określić przesłanki przemawiające za utworzeniem centrum transformacji zawodowej tancerzy w Niemczech. Studium zostało przygotowane przez Cornelię Dumecke z organizacji Culture Concepts we współpracy z Sabriną Sadowską. Ukończone w lutym 2008 roku studium stało się pierwszym dokumentem opisującym w pełni scenę tańca w Niemczech wraz z informacjami i statystykami dotyczącymi transformacji zawodowej tancerzy.
 • Komisja parlamentarna „Kultur in Deutschland" zamieściła w swoim raporcie pięć stron dotyczących transformacji oraz informacji na temat organizacji zajmujących się tym problemem za granicą, oraz dała trzy wskazania dla rządu w zakresie wspomagania procesu transformacji zawodowej tancerzy. Jedno ze wskazań mówiło, że Rząd Federalny i Rządy Krajowe powinny wspierać powstanie organizacji zajmującej się działaniami na rzecz reorientacji zawodowej tancerzy.
 • 17.12.2008: konferencja zorganizowana w Berlinie przez Związkową Fundację Kultury (KulturStiftung des Bundes) w ramach programu „Tanzplan Deutschland" z udziałem przedstawicieli instytucji federalnych zaangażowanych w problematykę transformacji zawodowej tancerzy: federalne Ministerstwo Pracy, federalne Biuro Pracy, instytucje ubezpieczeniowe, przedstawiciele organizacji medycznych, sportowych, związków zawodowych.
 • 17.12.2009: Sabrina Sadowska jako reprezentant „Ständige Konferenz Tanz e.V." i BBTK przedstawiła rządowi w Berlinie plany powołania fundacji. Na ich realizację pozyskano wsparcie w wysokości 50 000 Euro.
 • 19.01.2010: powołanie fundacji „Stiftung TANZ – Transition Zentrum Deutschland" z główną siedzibą w Berlinie. Dyrektorem Rady Nadzorczej jest John Neumeier.
 • Kwiecień 2010: fundacja pozyskała środki na działalność od czerwca 2010 do końca marca 2011 (otwarcie i organizacja biura fundacji) z programu Tanzplan Deutschland, realizowanego przez Związkową Fundację Kultury.
 • Sierpień 2010: fundacja zatrudniła pierwszego pracownika – Heike Scharpff, psycholog i dyrektora teatru, której zadaniem jest wspieranie tancerzy w poszukiwaniu nowej ścieżki kariery.
 • 10.11.2010: rola i działalności fundacji, a także potrzeby w zakresie transformacji zawodowej tancerzy zostały przedstawione Komisji Kultury i Mediów parlamentu niemieckiego.
 • 21.12.2010: fundacja otrzymała środki na działalność od kwietnia 2011 do końca marca 2012 z budżetu federalnego Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

Zakres działania:

 • budowanie sieci instytucji i polityków w celu nagłośnienia problemu reorientacji zawodowej tancerzy i poszukiwania sposobów jego rozwiązania,
 • współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz tańca, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sektorze kultury,
 • bezpłatne informacje i porady dla wszystkich tancerzy,
 • finansowanie indywidualnych spotkań coachingowych z zawodowym doradcą (do pięciu spotkań)


Źródła finansowania:

Głównie z budżetu federalnego.