Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Historia:

Dancer Transition Resource Centre powstało w 1985 roku w Toronto jako efekt zakrojonego na szeroką skalę programu badawczego zainicjowanego przez Joysanne Sidimus, byłą pierwszą tancerkę National Ballet of Canada. Pierwszy program badawczy był finansowany przez rząd federalny oraz rządy regionalne i sponsorowany przez organizacje zrzeszające tancerzy (Dance in Canada Association, Canadian Association of Professional Dance Organizations). W programie wzięło udział 273 tancerzy, członków 23 zespołów oraz tancerzy niezależnych. Wyniki pokazały ogromną potrzebę stworzenia organizacji wspierającej przekwalifikowanie tancerzy. Fundusze założycielskie zostały zdobyte z programu zatrudnienia i emigracji „Innovations”.

W roku 1995 DTRC miało w siedmiu miastach przedstawicieli, z których większość to byli tancerze rozumiejący problemy przekwalifikowania zawodowego.

Do DTRC mogą przystąpić zawodowi tancerze pracujący w Kanadzie płacąc 1% swojej pensji. Składka ta jest uzupełniana przez wkład wnoszony przez zespół, w którym pracują. Tancerze niezależni oraz inni pracownicy artystyczni mogą przystępować do programu na zasadach indywidualnych. Do programu mogą również przystępować tancerze kanadyjscy pracujący za granicą.

Z organizacją współpracują obecnie następujące zespoły:

 • Alberta Ballet
 • Ballet British Columbia
 • Ballet Kelowna
 • BJM Danse Montréal
 • Canada’s Royal Winnipeg Ballet
 • Compagnie Marie Chouinard
 • Dancemakers
 • Danny Grossman Dance Company
 • Decidedly Jazz Danceworks
 • Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
 • La La La Human Steps
 • Montréal Danse
 • The National Ballet of Canada
 • O Vertigo
 • Toronto Dance Theatre
 • Winnipeg’s Contemporary Dancers

 

Zakres działania

DTRC oferuje stypendia na szkolenia oraz indywidualne doradztwo w zakresie prawnym, finansowym i edukacyjnym wszystkim członkom organizacji, niezależnie od wieku i stażu zawodowego.

DTRC oferuje także stypendia finansowe:

 • Skills grants – stypendia umożliwiające dzięki udziałowi w kursach i szkoleniach nabywanie przydatnych na wszystkich polach działalności zawodowej umiejętności, takich jak znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy, udzielanie pierwszej pomocy, kursy przygotowujące do podjęcia studiów. O tego rodzaju stypendium mogą ubiegać się wszyscy członkowie DTRC płacący regularnie składki. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1500$ kanadyjskich. Kwota ta może zostać wykorzystana przez cały okres członkostwa w DTRC.
 • Career exploration grants – stypendia pozwalające tancerzom na wstępne rozpoznanie możliwości rozpoczęcia drugiej kariery przed przystąpieniem do właściwego procesu reorientacji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Stypendium jest uzupełnieniem innych form wsparcia oferowanych przez DTRC, takich jak doradztwo zawodowe, mentoring, indywidualne badanie rynku. Aby ubiegać się o tego rodzaju stypendium trzeba mieć co najmniej 5 lat stażu zawodowego, z czego trzy lata przepracowane w Kanadzie. W okresie pięciu lat zaliczanych do stażu trzeba występować na scenie przez co najmniej 30 miesięcy. Ponadto należy opłacać składki przez co najmniej trzy kolejne lata. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1000 $ kanadyjskich, kwota ta może zostać wykorzystana przez cały okres członkostwa w DTRC.
 • Retraining grants – stypendia pozwalające tancerzom na pokrycie kosztów studiów, które pozwolą im na podjęcie równoległej lub nowej kariery zawodowej. Środki te mogą być wykorzystane na opłacenie czesnego, zakup podręczników, opłacenie dodatkowych kursów i kosztów podróży. Dzięki tym stypendiom tancerze rozpoczęli nowe kariery m.in. w choreologii, medycynie, psychologii, filmie, weterynarii. Aby ubiegać się o stypendium trzeba mieć ukończone 28 lat, co najmniej sześć lat stażu zawodowego, z czego cztery lata przepracowane w Kanadzie (kryterium wieku nie obowiązuje w przypadku minimum ośmioletniego stażu pracy) i płacić regularnie składki przez co najmniej pięć kolejnych lat. W tym okresie trzeba występować na scenie przez co najmniej 36 miesięcy.

  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4000 $ kanadyjskich. Korzystając z tego stypendium można również ubiegać się równocześnie o subsistence grant.
 • Subsistence grants stypendia pozwalające na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania w okresie przygotowań do reorientacji zawodowej. Wysokość tych stypendiów zależy od tego, czy tancerz decyduje się definitywnie zakończyć karierę wykonawczą, czy też zamierza ją jeszcze kontynuować.

Wyjątki od tych wymogów mogą mieć miejsce, jeżeli tancerz zakończył karierę z powodów medycznych.

Ponadto DTRC organizuje dla wszystkich tancerzy warsztaty i konferencje, publikuje materiały dotyczące problematyki reorientacji zawodowej, oraz prowadzi program rozwoju zawodowego On the MOVE dla tancerzy rozpoczynających karierę.

Źródła finansowania:

Działania DTRC są finansowane z dotacji rządowych, ze źródeł prywatnych i korporacyjnych, darowizn oraz składek członkowskich tancerzy i zespołów.