Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

The International Organization for the Transition of Professional Dancers (IOTOPD) to organizacja założona w 1993 roku w Lozannie. Misją organizacji jest działanie na płaszczyźnie międzynarodowej w celu wspierania tancerzy, którzy muszą rozpocząć nową karierę zawodową. Członkami IOTPD są działające w sześciu krajach organizacje tworzące systemowe rozwiązania w zakresie reorientacji zawodowej tancerzy, związki zawodowe i inne organizacje i instytucje wspierające rozwój zawodowy tancerzy. IOPTD aktywnie promuje ideę przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Organizacja prowadzi także działania mające na celu ułatwienie przekwalifikowania tancerzom pracującym na całym świecie poprzez propagowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie i zrozumienia problemu przekwalifikowania tancerzy w każdym kraju, z uwzględnieniem różnic dotyczących przepisów prawnych i struktury organizacyjnej instytucji zatrudniających tancerzy.

Zakres działań IOTPD:

  • działanie na rzecz podnoszenia statusu tancerza zawodowego i informowanie opinii publicznej o istnieniu problemu przekwalifikowania zawodowego tancerzy,
  • lobbing na rzecz tancerzy w sferach rządowych oraz wśród organizacji działających na arenie międzynarodowej w celu zapewnienia tancerzom właściwego wsparcia w zakresie przekwalifikowania,
  • wspieranie badań teoretycznych dotyczących problemu przekwalifikowania zawodowego tancerzy,
  • opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych standardów w zakresie działań dotyczących przekwalifikowania zawodowego tancerzy,
  • ułatwianie wymiany informacji pomiędzy istniejącymi organizacjami wspierającymi rozwój zawodowy i proces przekwalifikowania tancerzy,
  • wspieranie i doradzanie podmiotom dążącym do powołania organizacji i programów wsparcia rozwoju zawodowego i przekwalifikowania tancerzy w krajach, gdzie nie istnieją w tym zakresie rozwiązania systemowe,
  • upowszechnianie informacji dotyczących problemu przekwalifikowania tancerzy wśród instytucji kształcących tancerzy zawodowych i w zespołach baletowych oraz tanecznych