Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

Australia

The Austrailan Ballet's Retraining Assistance Fund

Historia powstania:

The Australian Ballet's Retraining Assistance Fund został założony na początku lat dziewięćdziesiątych, a pierwsze stypendium zostało przyznane w 1995 roku. Fundusz wspiera finansowo studia i kursy, w których biorą udział tancerze zatrudnieni w zespole Australia Ballet, mające przygotować ich do rozpoczęcia nowej kariery zawodowej. Program jest skierowany szczególnie do tych tancerzy, którzy decydują się na całkowite zerwanie z tańcem. Fundusz jest zarządzany przez Komitet Doradczy przy Zarządzie Australian Ballet. W skład komitetu wchodzą członkowie zarządu, obecni i byli tancerze zespołu oraz osoba niezależna, zwołująca zebrania komitetu (convener).

Zasady działania:

Z Funduszu może skorzystać każdy tancerz, który przepracował w zespole co najmniej osiem lat, z czego pięć bez przerwy. Podanie o wsparcie musi zostać złożone do Funduszu kiedy tancerz jest zatrudniony w zespole lub w ciągu roku po odejściu z zespołu. Aplikant proponuje program studiów, z których chciałby skorzystać, i jeśli podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, otrzymuje grant w wysokości do 4 750 dolarów australijskich. Każdy z tancerzy ma prawo do jednego grantu, a pieniądze są wpłacane bezpośrednio do instytucji edukacyjnej i pokrywają nie więcej niż 60% całkowitych kosztów studiów.

Źródła finansowania:

Fundusz finansowany jest z kapitału początkowego w wysokości 10 000 dolarów australijskich, grantów rządowych, dotacji od sponsorów indywidualnych, korporacji, fundacji i trustów oraz z dochodów ze specjalnych spektakli, które odbywają się raz w roku.

SCOPE (Securing Career Opportunities and Professional Employment)


Historia powstania:

SCOPE jest organizacją nastawioną na rozwój zawodowy artystów. Została powołana w 2006 roku jako strategiczna inicjatywa Australia Council for Arts we współpracy z Australian Sports Commision i Ausdance National (Australian Dance Council), organizacją wspierającą rozwój tańca w Australii.. SCOPE rozpoczęła działalność w 2009 roku i do dnia dzisiejszego wparła w rozwoju zawodowym 99 artystów.

Zasady działania:

SCOPE oferuje:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • przygotowywanie planów rozwoju zawodowego i wsparcie w ich realizacji,
  • stypendia finansujące kursy rozwoju zawodowego i osobistego
  • dostęp do baz danych i sieci zajmujących się rozwojem zawodowym


Źródła finansowania:

Program w ciągu czterech lat otrzymał dofinansowanie ze strony Australian Council for Arts w wysokości 1 000 000 dolarów australijskich. Pieniądze te zostały przeznaczone na zarządzanie programem, opłacenie zespołu doradców oraz sfinansowanie programów rozwoju zawodowego dla artystów.