Idee dla tańca
portal rozwoju zawodowego tancerzy
Instytut Muzyki i Tańca
Teatr Wielki Opera Narodowa

W obliczu zmian polegających na utracie praw do wcześniejszej emerytury wielu tancerzy stanęło nie tylko przed osobistym problemem, ale także przed brakiem rozwiązań instytucjonalnych mogących pomóc im odnaleźć się w zaistniałej sytuacji.

Instytut Muzyki i Tańca stara się działać na rzecz budowania świadomości środowiskowej oraz – szerzej – świadomości społecznej istnienia tego problemu, oraz docelowo na rzecz stworzenia systemu reorientacji zawodowej tancerzy analogicznego do funkcjonujących w kilku krajach na świecie. Polska nie jest jedynym krajem, który nie oferuje żadnych rozwiązań tancerzom kończącym karierę w wieku, który w innych profesjach jest pełnią rozwoju zawodowego. Dlatego jednocześnie lobbujemy za rozwiązaniami, które miałby zasięg międzynarodowy, uwzględniającymi nomadyczny charakter świata tanecznego.

Od początku funkcjonowania Instytutu Muzyki i Tańca problem reorientacji zawodowej tancerzy stanowił jeden z głównych obszarów naszych działań. W 2011 roku zorganizowaliśmy warsztaty z podstaw przedsiębiorczości, które były dla nas jednocześnie narzędziem diagnozy możliwych kierunków rozwoju zawodowego tancerzy kończących karierę sceniczną. Problem reorientacji zawodowej był także szeroko poruszany na zorganizowanym przez Instytut I Kongresie Tańca.

W następstwie tych kroków w 2012 roku uruchomiliśmy portal ideedlatanca, opracowujemy także programy edukacyjne dla uczniów szkół kształcących zawodowych tancerzy, przygotowujące ich do nowej sytuacji prawno-ekonomicznej, a także wskazujące różne możliwości planowania kariery z wykorzystaniem możliwości i środków dostępnych w kraju i za granicą.

Mam nadzieję, że portal ideedlatanca.pl będzie ważnym źródłem wiedzy i przyczyni się nie tylko do budowania świadomości problemu reorientacji zawodowej, ale będzie także punktem wyjścia dla tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego tancerzy.

Joanna Szymajda
Zastępca Dyrektora
Instytut Muzyki i Tańca